با ارجاع به توضیحاتی که تو این پست در مورد نحوه محاسبه سود در نرم افزار هلو داده شده:
https://mrholoo.com/forum/node/913


مشکلی...