مطابق حرف شما اشکال در موجودی انبار یکی از مشکلات شایع کسب و کارهاست و تلاش می‌کنم...